Home

Natuurkunde Compact

De natuurkundemethode voor 2/3 HAVO/VWO die scholen, leraren en leerlingen uitdaagt.

Compact
Geen vulling maar voeding. Elke paragraaf op een A4-tje.
Gemakkelijk uit te printen. Geen samenvattingen meer nodig.
Veel tijd voor practica.
Online
Pdf-bestanden. Geschikt voor tablet en smartphone.
Links naar artikelen, foto’s, filmpjes en simulaties.
Regelmatige updates.
Compleet
Integrale methode met theorie, opgaven en practica.
Antwoorden op aanvraag.
Open*
Elk hoofdstuk, elke paragraaf, elke zin en elk woord kan aangepast worden.
Iedere school en docent wordt uitgedaagd zijn eigen versie ontwikkelen.
Word-bestanden op aanvraag.
Gratis*
Alles is gratis. Geheel in de geest van Wikipedia gratis onderwijs voor iedereen.
Spaart het boekenfonds van de school.

* Zie voorwaarden

Voorwaarden

Licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0
Je bent vrij om:
het werk te delen — te kopiëren, te
verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat.
het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken.
Je houdt je daarbij aan de volgende voorwaarden:
naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
niet-commercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
gelijk delen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt             voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie    als het originele werk.

Verzoek

Scholen en docenten die met Natuurkunde Compact gaan werken, vraag ik:
–   mij hiervan op de hoogte te stellen en feedback te geven;
–   de naam Natuurkunde Compact te handhaven en zo bekendheid te geven.

Schrijver

Aan het werk

Aan het werk

Mijn naam is Piet Disveld. Ik ben op 16 april 1951 te Zaandam geboren. Na het behalen van de diploma’s Gymnasium β en MO B natuurkunde was ik meer dan 35 jaar leraar natuurkunde aan diverse scholen van VMBO t/m Gymnasium.
Ik heb met heel wat methoden gewerkt. Door mijn groeiende ervaring gingen die altijd weer knellen, werd het lastiger om me met hun verhalen te vereenzelvigen.
Daarom ging ik op zoek naar iets nieuws. Naar een manier om iedere docent:
–   niet alleen mijn verhaal aan te bieden,
–   maar hem vooral ook in staat te stellen er zijn verhaal van te maken.
In de geest van Wikipedia wil ik met Natuurkunde Compact bijdragen aan gratis onderwijs voor iedereen.
Veel dank ben ik verschuldigd aan Bart van Benthem. Hij heeft deze website gebouwd en onderhoudt hem nog altijd trouw.

Verantwoording

Natuurkunde Compact respecteert de voorwaarden bij de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 .
Mocht toch iemand moeite hebben met het gebruik van zijn geestelijk eigendom binnen Natuurkunde Compact dan hoor ik dat graag.

Foto’s
2hv 1.0 Natuurkunde
William Blake‘s Newton (1795); Holzschnitt aus Camille Flammarion: L’Atmosphere – Météorologie Populaire > Kolorit Heikenwaelder Hugo; Stylised Lithium Atom > Halfdan; Spiral galaxy NGC 4414 by the Hubble Space Telescope > NASA (NASA-HQ-GRIN); My eye; Convex lens > Fir0002; Large format cameralens; J D van der Waals and H Kamerlingh Onnes in front of the helium-liquefactor; Regression curve fitted to the scatter plot of annual average global temperatures from NASA; Maxwell’s equations > YassineMrabet; Iris (right eye) > Laitr Keiows; Nonius Messschieber > ArtMechanic
2hv 2.0 Stof 1
Sistine Chapel, Michelangelo; Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp, Rembrandt; Kat, infraroodfoto > C. F. Castagno; Helixnevel infraroodfoto > ESO/VISTA/J. Emerson; facevase > mikkalai; Wife-Mother in law > W. E. Hill; Camp Buehring, Kuwait, 2007; Versuchsaufbau biegung, Friedrich Vieweg und Sohn; Hoogbouw > Rama; Nonius Messschieber > ArtMechanic; Determination of the mean length of a foot during the XVth or XVIth century, woodcut from Geometrei by Jakob Koelbel (Frankfurt, ca. 1575); International Prototype Metre, 90% platinum – 10% iridium alloy; Atomic Clock FOCS-1,Switzerland; International Prototype kilogram, 90% platinum – 10% iridium alloy (by weight) > Greg L; Balans > Josh from nl; Gewichtendoos > Wouter Hagens
2hv 3.0 Stof 2
Iceberg in Lago Argentino broken off from the Perito Moreno Glacier > IlyaHaykinson; Ice cubes > Darren Hester; Water drop > José Manuel Suárez; Smoke > Macluskie; Democritus; Portrait of Benjamin Thompson, Count Rumford; Sunrise over the South Pacific > NASA; Otto von Guericke’s ‘Magdeburg hemispheres’ experiment
2hv 4.0 Warmte
Sunet Zebulun beach, Herzliya Israel > RonAlmog; Sun > Lykaestria; Leaf > Jon Sullivan; Wheat >  Bluemoose; Big Mac Hamburger > AYArktos; Residents of Vanuatu making fire > Plenz; Lighting a match > Sebastian Ritter; Long filament of solar material erupting > NASA Goddard Space Flight Center; La salle dAkhenaton (1356-1340 av J.C.) > Jean-Pierre Dalbéra; Aten sundisk; Nellis Solar Power Plant > U.S. Air Force/Airman 1st Class Nadine Y. Barclay; Middelgrunden wind farm > Richard Bartz and Kim Hansen; Hoover dam  > Snakefisch; Polish power station Belchatow > Petr Štefek; Nuclear power plant, Cattenom France > Stefan Kühn; Thermal column > Dake; Blacksmith > Jeff Kubina; Honeywell thermostaat > Vincent de Groot; House sparrow > Biol; Anmitsuglass > S.J.Takemoto; Dewar flask (Deutsches Museum, Munich) > LepoRello
2hv 5.0 Licht 1
Iris (right eye) > Laitr Keiows; Total Solar eclipse 1999 in France > Luc Viatour; Schaduw fotograaf op keien > Victor van Werkhooven; Vanity, Gustave Léonard De Jonghe; Plato’s allegory of the cave > Mats Halldin; Baby kissing mirror image > Ranveig; Colorful spectrum simulation > Deborah S Krolls
2hv 6.0 Elektriciteit 1
Eiffeltoren, blikseminslag > M. G. Loppé; Electric transmission Lines > Nixdorf; Glühwendel einer Glühlampe > Arnoldius; New York, hurricane Sandy > Reuters; Zinc battery > Jerry Crimson Mann; Fietsdynamo > Stahlkocher; 4.5 Volt battery > Lead holder; Installatiedraad > Erik Wannee; Dubbele isolatie; Verdeelkast > Vincent de Groot; Smeltveiligheid > Ischa1; kWh-meter >  Quistnix
2hv 7.0 Geluid
Blyskawica > Ziemor; F/A-18C Hornet breaks the sound barrier > Ensign John Gay, U.S. Navy; Domino effect > Louise; Surface waves > Roger McLassus; Thomas Edison and phonograph > Levin C. Handy; Guitare de marque Cuenca > q12r
3hv 1.0 Kracht
Dexter Jackson > www.localfitness.com.au; Astronaut Mark C. Lee  > NASA; Versuchsaufbau Biegung, Friedrich Vieweg und Sohn; Fingerprint > Pearson Scott Foresman; Invisible man > Geoffrey Biggs; Sumo Wrestlers > Eckhard Pecher; Czech Railways > Ketamin; Brooks saddle > Hannes Grobe; Veerunster > Bestalex; Dinamometro > Maksim; Archimedes; Judo, Haraigoshi > Gotcha2
3hv 2.0 Beweging
Bouncing ball, stroboscopic flash at 25 images per second > Richard Bartz; Phenakistoscope > Trialsanderrors; Canadian Grand Prix 2008 > Mark McArdle; Train wreck at Montparnasse Station 1895 > Levy & fils; Slices of expansion of universe > Gnixon; Hänsel und Gretel > Alexander Zick (1845 – 1907); Falling ball > MichaelMaggs
3hv 3.0 Licht 2
Large format camera lens > Joanjoc; Optical prisms > Peo; Cat’s Eyes > Tom Harpel; Big glasses > Nicki Varkevisser
3hv 4.0 Elektriciteit 2
Denver Lightning > refractor; Benjamin Franklin’s kite experiment > Natural Philosophy for Common and High Schools (1881) by Le Roy C. Cooley; Glühwendel brennt durch > Stefan Krause; Democritus > Tomisti; Stoommachine Samuel Pemberton > Tamorlan; Kilowattuurmeter >  Quistnix; Dubbele isolatie
3hv 5.0 Automatisering
Mechanic working on steam pump > Lewis Hine; Yellow wikibot > Obsidian Soul; Mechanische schakelaar > Stefan-Xp; Smt closeup > John Fader; Cylon Centurion > ckroberts6; HAL 9000 > Cryteria; Honeywell thermostat open > Vincent de Groot; Relay principle > Bisgaard; Transistor 2N3904 > Senocak; NTC > Ulfbastel; LDR07 > BenTheWikiMan
Boekomslagen
2hv: Bayanbulak grassland, Bayingolin Mongolie > Srr; Hänsel und Gretel > Alexander Zick (1845 – 1907)
3hv: Holzschnitt aus Camille Flammarion: L’Atmosphere – Météorologie Populaire > Kolorit Heikenwaelder Hugo, Wien 1998